1

Książki napraw: Układy wtryskowe benzyny


Układy bezpośredniego wtrysku benzyny w praktyce warsztatowej

Peter Heilp

Układy bezpośredniego wtrysku benzyny w praktyce warsztatowej  

Praktyczny poradnik fachowy zawierający opis budowy, sprawdzania i diagnostyki sterowanych elektronicznie układów bezpośredniego wtrysku benzyny coraz powszechniej stosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym samochodów osobowych i pochodnych oraz hybrydowych. Opisano... Więcej »1